CINETic – Laboratorul de design de décor virtual și realitate augmentată

RO:

Laboratorul de design de décor virtual și realitate augmentată  s-a ocupat în luna iunie de două evenimente  ce au urmărit creația de conținut  grafic pentru spațiul virtual, primul  a fost  atelierul de videomapping și cel de al doilea  a fost  hackathonul deschis celor care au dorit sa experimenteze  cu un sistem de proiecție 3D .
CINETic – Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative împreună cu AURAL EYE Visions Studio  a organizat pentru studenții de la secțiile de scenografie,  un atelier pe tema  “Video mapping în scenografie”. Video mapping-ul este mai mult decât o tendință de moment întâlnită în spectacole de teatru, operă și dans sau evenimente de orice tip. A devenit o componentă  prin care se pot accentua stări, se pot transmite idei și completează organic orice atmosferă.  Este o tehnică ce  permite transformarea și manipularea oricărei suprafețe și forme fizice într-o zonă dinamică și animată. Oferă posibilitatea de a crea iluzia unei deconstrucții și redefinirea formelor fizice, prin devierea de la suprafețele clasice, plate, folosite în general pentru proiecții.

Traineri au fost Alina Anca, Daniel Bega și Răzvan Pascu de la  AURAL EYE Visions Studio,  un studio de artă vizuală și interactivitate înființat în anul 2016. Aural Eye înseamnă “ochiul auditiv”, ei  denumindu-se  simplu, compozitori vizuali. Fac muzică pentru privire. Portofoliul lor acoperă proiecții 3D, vizualuri generative, instalații interactive, scenografie, producție video și multe experimente aflate la limita posibilităților tehnice.

Organizarea unui astfel de atelier a pornit din  dorința de a  aduce în atenția tinerilor  profesioniști diverse modalități de utilizarea a video proiecției ca o componentă scenografică.  Cei interesați au descoperit cum se dezvoltă un proiect de video mapping pentru scenă, performance design și evenimente. Au avut o perspectivă mai amplă asupra modului de lucru și au descoperit detaliile tehnice necesare pentru implementarea unui proiect ce trebuie adaptat pentru diverse spații și în anumite contexte. Atelierul a avut parte de o abordare teoretică și  practică, în care cunoștințele tehnice oferite de coordonatori au fost  însoțite de exerciții și experimente pe obiecte,  machete și măști. S-au atins trei etape de lucru esențiale în conturarea unui proiect de video mapping: creație și concept, managementul proiectului și proiectare tehnică.

În final echipa formată din participanții la atelier au realizat o instalație și un proiect de video mapping, ambele  fiind  prezentate în cadrul festivalului Amural, din luna septembrie la Brașov. Participanții  au beneficiat de tehnica pusă la dispoziție de CINETic, atât pe timpul cursurilor cât și pentru lucrul individual. Alături de noi au fost și cei de la  Epson care au  pus la dispoziție  proiectoare și suport tehnic pentru acest atelier. Instalația  a fost una în aer liber purtând numele de Lifespike și a constat în suprapunerea  unor fâșii textile transparente ce au devenit suport pentru materialul video. Instalația a fost realizat de  studenții UNATC Madalina Sandu, Ileana Zirra împreună cu Alina Cerescu și Bogdan Ștefănescu.

EN:

The Laboratory for Virtual Sets Design and Augmented Reality hosted in June two events regarding the creation of content for virtual environments, the first was a workshop on projection design and video mapping and the second was an open hackathon for programmers and designers interested to experiment with the  3D projection technologies.

CINETic together with AURAL EYE Visions Studio organized the workshop on “Video Mapping in Scenography” for the students studying especially scenic and space design. Video mapping is more than a visual trend used in theater shows, opera and dance performances or for any type of events. It became  more of  an important component that can accentuate certain moods, convey ideas and organically complement any atmosphere. It is a technique that allows the transformation and manipulation of any physical surface and form into a dynamic and animated area. It offers the opportunity to create the illusion of deconstruction and redefinition of physical forms by deviating from classical, flat surfaces generally used for projections.

The trainers were Alina Anca, Daniel Bega and Răzvan Pascu from AURAL EYE Visions Studio, a Visual Art and Interactivity Studio set up in 2016. Aural Eye means the “auditory eye”, as they call themselves,  simply, visual composers. They are making music for the eyes. Their portfolio covers 3D projections, generational visuals, interactive installations, scenography, video production and many experiments to the limit of technical possibilities.

The idea of such a workshop started from the desire to bring to the future set designers a variety of ways to use video projection as a set-up component. The workshop was opened to those interested in discovering how a video mapping project for stage, performance design and events is being developed. Those enrolled had a broader insight into the way they are supposed to work and found the technical details needed to implement a project which eventually will be adapted for different space and into a new context. The workshop had a theoretical and practical approach in which the technical knowledge provided by the coordinators was accompanied by exercises and experiments on objects, scale models, and masks. Three key steps in shaping a video mapping project were presented: creation and concept, project management and technical design.

Finally, the team realized a video mapping installation and a visual project, both of which  presented at the Amural Festival in September in Brașov. The participants benefited from the technique provided by CINETic, both during the courses and for the individual work. Next to us were Epson, who provided projectors and technical support for this workshop. The art installation, named Lifespike,  was designed by Madalina Sandu, Ileana Zirra,  Alina Cerescu and Bogdan Ștefănescu.

 

 

            RO:

            Pentru cel de al doilea eveniment CINETic a invitat să participe, sub forma unui hackathon, programatorii și designerii interesați  de universul  interdisciplinar al realității virtuale și al tehnologiilor de frontieră. Cei selectați au avut șansa să experimenteze și să dezvolte un proiect inedit pentru un sistem de proiecție imersiv 3D de tip CAVE (Computer Assisted Virtual Environment) pornind de la teme propuse și stabilite împreună, sub coordonarea cercetătorilor din cadrul CINETic.   Cubul este unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională care necesită doar o pereche de ochelari 3D. Sistemul oferă numeroase avantaje: o senzației de imersie avansată, obținerea unor imagini stereoscopice de înaltă definiție, câmp de vizualizare larg, posibilitatea de vizualizare individuală sau colectivă. Camera virtuală 3D este un mediu imersiv și interactiv în care participanții sunt înconjurați de imagini generate de calculator și sunet surround. Aceștia au posibilitatea de a manevra și de a atinge obiectele din mediul virtual creat, prin utilizarea echipamentelor de urmărire (tracking) a mișcării și a altor dispozitive precum: controllerul XBOX, sauflystick-ul. Software-ul utilizat, EON Studio, permite integrarea de obiecte dezvoltate în majoritatea programelor de grafică și modelare 3D, iar rezultatul obținut (mediul virtual interactiv) poate fi exportat pentru a fi vizualizat pe o gamă variată de dispozitive ce permit experiențe VR/AR, inclusiv cele mobile.

 

Participații  împreună cu cercetătorii și colaboratorii  CINETic au dezvoltat un mediu virtual inspirat de „Alice în Țara Minunilor”, denumit generic „Alice in abstract land”. Hackathonul s-a  derulat pe parcursul a  7 zile , timp în care atât programatorii cât și designeri au experiment și s-au familizarizat cu sistem CAVE,  s-a dezvoltat un concept  grafic  si o poveste ce apoi a fost implementată prin EON Studio. Proiectul este încă în desfășurare și se lucrează la definitivarea  sa și stabilirea elementelor interactive. Rezultatul final va fi prezentat unui public larg și în diverse festivaluri de gen din România și din străinătate.

Inspirația vine de peste tot, dintr-un context nou și prin ruperea barierelor!

 

 

EN :

For the second  event, CINETic invited to participate in a hackathon,  programmers and designers interested in the interdisciplinary universe of virtual reality and border technologies. Those selected applicants had the chance to experiment and develop a project for a 3D projection system  (CAVE), based on topics proposed and established together, under the coordination of CINETic researchers.

The Cube is one of the most advanced three-dimensional viewing systems that requires only a pair of 3D glasses. The system offers many advantages: advanced immersion sensation, high definition stereoscopic images, wide viewing field, individual or collective viewing capability. The 3D virtual camera is an immersive and interactive environment where participants are surrounded by computer-generated images and surround sound. They have the ability to maneuver and touch objects from the virtual environment by using motion tracking and other devices such as XBOX Controller or fly stick. The software used, EON Studio, allows the integration of objects developed in most 3D graphics and 3D modeling software, and the result (interactive virtual environment) can be exported to be viewed on a variety of VR / AR devices, including mobile ones.

Participants along side Cinetic researchers and collaborators have developed a virtual environment inspired by „Alice in Wonderland”, generically named „Alice in Abstract land”. The Hackathon expanded over the course of  7 days, during which both programmers and designers experimented and became familiar with the CAVE system, developed a graphic concept and a story that was implemented with EON Studio. The project has not been fully completed and we are still working on the final details and on the interactive elements. The final result will be presented to a wide audience in various festivals in Romania and abroad.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s